obrázek

Středisko praktického vyučování ve Vimperku

Pasovská 148


O škole


Z historie školy:

    Středisko praktického vyučování Vimperk (dále jen SPV) bylo založeno z důvodu potřeby zabezpečit toto odvětví kvalifikovanými silami v oblasti. V roce 2002 oslavilo 25 let své činnosti při výchově mládeže. SPV zajišťovalo praktickou výuku a přípravu na dělnická povolání v elektrotechnickém průmyslu se zaměřením   na vysokofrekvenční techniku. SPV pracovalo vždy jako místně odloučené pracoviště pro praktickou výuku, řízené přímo útvarem pro výchovu Tesla k. p. Praha, kdy odborná výuka byla zajišťována u SOU Netolice.

        Jako samostatný právní subjekt vniklo SPV Vimperk 24. června 1991, kdy bylo zřízeno rozhodnutím ministerstva průmyslu ČR. V roce 2001 oslavilo SPV 10 let samostatnosti. Rozhodnutím č. 1971/96-74, ze dne 25. 5. 1996 Ministerstva hospodářství ČR, bylo zařazeno do sítě škol. V dalších letech bylo SPV delimitováno pod Ministerstvo školství ČR a v roce 2001 bylo delimitováno pod Jihočeský kraj.

Vlastní SPV je fyzicky situováno do staré budovy Tesla k. p. Vimperk, nyní v majetku Jihočeského kraje.

Před pěti lety vzniklo Televizní studio mladých Epigon, za dobu jeho činnosti jím prošlo několik set mladých lidí z mnoha škol.

Současnost:

V roce 1999 vyhrálo SPV výběrové řízení na výrobu a provozování televizního kanálu pro kabelovou televizi města Vimperk.  Na této práci se podílí celá řada žáků školy a příjem je velmi důležitým zdrojem pro obnovování studiové techniky, která je využívána i pro výuku. Žáci školy provádí i technický servis zařízení kabelové televize na území celého města. Smluvním partnerem je majitel rozvodů firma Elsat České Budějovice.

Od školního roku 2000 -2001 provádí žáci ozvučování akcí, které se pořádají ve městě a okolí. K tomuto účelu byla městem Vimperk dodána špičková aparatura, kterou žáci nejen používají, ale provádí i servis.

V roce 2001 byl zrušen starý přenosový vůz (viz foto), který sloužil pro výuku žáků více než pět let. Pracovníci SPV společně s žáky postavili vlastními silami nový čtyřkamerový přenosový vůz vlastní konstrukce. Ve vozidle Renault Master byla použita moderní technologie Bosch a Sony.

V roce 2000 byla rovněž dokončena stavba nového televizního studia a zároveň byla zahájena stavba nahrávacího zvukového studia, které bude určeno zejména pro dechový orchestr ZUŠ Vimperk.

Ve školním roce 2000 - 2001 byla zároveň provedena rozsáhlá rekonstrukce obvodového pláště budovy, její zateplení a výměna oken. Byla zahájena 1. etapa rekonstrukce sociálních zařízení. Rovněž byl vybudován nový hlavní vstup do budovy. Důvodem této změny byla bezpečnost žáků.

V tomtéž školním roce byla zahájena výuka v novém studijním oboru Mechanik, elektronik 26 - 43L /  001. Tento studijní obor je profilován na televizní a studiovou techniku. Byl založen filmový klub pro žáky školy. Důvodem k založení je využívání volného času, ale i rozšiřování vědomostí žáků v oblasti filmové tvorby.

SPV se spolu s TV Epigon zúčastňuje celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Zde jsme ve školním roce 2000 - 2001 získali první cenu v technické kategorii za soutěžní exponát "Digitální střihové pracoviště". Velmi vysoce bylo hodnoceno i dílo v kategorii umělecké, videodokument Kaplička ve Zdůlí.[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.